Jak przygotować pliki?

Pliki PDF:

 • Wszystkie materiały do druku powinny być dostarczone w postaci plików PDF.
  Osobny plik dla wnętrza, okładki i uszlachetnień.
 • wszystkie czcionki znajdujące się w pracy powinny być zagnieżdżone/osadzone w pliku;
 • przy zapisywaniu do pliku PDF należy spłaszczyć wszystkie warstwy;
 • format netto ( docelowa wielkość pracy ) powinien być powiększony o występujące spady;
 • pliki PDF przygotowane do druku powinny być pozbawione załączonego profilu ICC;
 • przestrzeń barwna właściwa dla druku to CMYK + kolory specjalne Pantone ( jeśli występują );
 • w plikach do druku nie należy stosować poddruków ( overprinów-ów ) dla białych obiektów;
 • kolorystyka przy dodrukach lub wznowieniach może różnic się nieznacznie od tej która była pierwotnie lub tej wykonanej w innej technologii. W celu zminimalizowania tej różnicy konieczne jest dostarczanie poprzedniego wydruku jako wzór.

Spady w pliku PDF

 • wszystkie elementy, które dochodzą do linii cięcia powinny zostać powiększone o spady.
  Wielkość spadów powinna wynosić min. 3 mm.

Marginesy

 • wszystkie istotne elementy powinny znajdować się minimum 5 mm od linii cięcia.

Grafika

 • wszystkie zdjęcia i grafiki w plikach powinny być przygotowane w rozdzielczości minimum 200 dpi;
 • minimalna grubość linii przy 100% pokryciu kolorem wynosi 0,4 pkt tj. około 0,14 mm. Minimalna grubość linii szarych wynosi 0,7 pkt tj. około 0,25 mm.

Okładka i oklejka

 • plik PDF do druku okładki/oklejki powinny być przygotowane w postaci osobnego pliku PDF, niezależnego od pliku wnętrza;
 • minimalna wielkość zadrukowanego grzbietu ( tj. loga i teksty ) wynosi 6 mm;
 • elementy znajdujące się na grzbiecie powinny być w odległości minimum 1,5 mm od krawędzi grzbietu.

Uszlachetnianie ( Hot stamping, lakier UV, tłoczenie )

 • plik do wykonania uszlachetnienia musi być wykonany na tym samym rozrysie co jest przygotowywany plik na który nanoszone będzie uszlachetnienie;
 • maska do wydrukowania elementów lakierem UV powinna być przygotowana w osobnym pliku PDF jako 100% czarne;
 • maska do hot stampingu ( tłoczenie folią ) powinna być przygotowana w osobnym pliku PDF jako 100% czarnego;
 • elementy tłoczone folią nie mogą być mniejsze niż 0,5 mm i znajdować się w mniejszej odległości od siebie niż 0,2 mm;
 • maska do tłoczenia powinna być przygotowana w osobnym pliku PDF jako 100% czarnego;
 • elementy tłoczone nie mogą być mniejsze niż 0,5 mm i znajdować się w mniejszej odległości od siebie niż 0,2 mm.