Słownik terminów poligraficznych

Margines

to nie zadrukowana część powierzchni strony wzdłuż czterech krawędzi kolumny. Im większa kolumna druku na stronie danego formatu tym mniejsze są marginesy.

Grzbiet książki

jest częścią okładki łącząca jej pierwszą i ostatnią okładzinę.

CMYK

jest to podstawowa paleta kolorów stosowanych w poligrafii. W wyniku ich mieszania można otrzymać teoretycznie każdą inną barwę. Ten model kolorów polega na połączeniu czterech podstawowych barw: Cyan (jasnoniebieski), Magenta (purpurowy), Yellow (żółty), blacK (czarny).

RGB

jest to skrót z języka angielskiego od pierwszych liter red, green, blue — czerwony, zielony, niebieski) — Są to podstawowe barwy postrzegane przez ludzkie oko, tworzące połączony model barw. Poprzez mieszanie trzech podstawowych składników światła kolorowego w różnych proporcjach i natężeniach można otrzymać teoretycznie każdą inną barw

Spad

jest to 3 milimetrowe pole druku, które wychodzi poza obszar publikacji i jest przeznaczony do obcięcia. Stosowany jest gdy chcemy aby obszar druku dochodził do krawędzi po obcięciu arkusza.

Linia cięcia

jest to znak w postaci cienkiej kreski poza formatem netto strony, pokazujący w którym miejscu ma być przycięta na wymiar publikacja po jej wydrukowaniu i oprawieniu.

Zadruk 4+0, 4+4, 1+0, 1+1

Zadruk to obszar, na który zostanie naniesiony tusz, toner, itd. jest to również̇ określenie ilości kolorów, które zostaną wykorzystane do produkcji danej pracy i tego czy druk będzie jedno czy dwustronny. Zadruk określa się dwoma liczbami przedzielonymi znakiem „+”. Liczby oznaczają ilość kolorów, a ich pozycja (przed lub po znaku „+”) awers i rewers pracy.

Okładka

jest zewnętrzną częścią książki, która jest trwale połączona z wkładem. Składa się z przedniej i tylnej strony oraz z grzbietu. Okładka może być połączona z wkładem na wiele różnych sposobów. Główną funkcją okładki jest ochrona wkładu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Oklejka

jest to elastyczny wyrób papierniczy, włókienniczym lub skórzanym przyklejanym od zewnątrz na okładziny i grzbiet okładki. Cele oklejki są dwa: 1. Oklejka służy do połączenia sztywnych okładzin i grzbietu, a w szczególnych sytuacjach może nawet sama stanowić grzbiet. 2. Służy jako materiał pokryciowy, który łatwiej się zadrukowuje (lub w inny sposób zdobi) niż sztywne elementy okładki. W tym zastosowaniu oklejki najpierw się ją zadrukowuje, a potem przykleja do elementów okładki, natomiast inne formy zdobienia, jak tłoczenie, złocenie itp. wykonuje się na oklejce już przyklejonej do okładzin.

Wyklejka

jest to arkusz papieru o gramaturze zwykle trochę większej od arkuszy wkładu, który jest przyklejony zarówno do wewnętrznej strony okładziny okładki jak i do pierwszej (lub ostatniej) kartki wkładu. Głównym zadaniem wyklejki jest właśnie połączenie okładki z wkładem. Wyklejki są oczywiście dwie – każda dla jednej z okładzin okładki. Wyklejki stosuje się przy sztywnych okładzinach. Wyklejki są niezadrukowane lub zadrukowane tłem lub wzorem, natomiast informacje treściowe umieszcza się tam bardzo rzadko.

Kapitałka

jest to ozdobny pasek bawełniany lub jedwabny, umieszczony u góry i u dołu grzbietu wkładu książkowego dla wzmocnienia oprawy.

Bigowanie

jest to proces introligatorski polegający na ułatwieniu zginania materiału w określonym i zamierzonym miejscu. Bigowanie oznacza wykonywanie na papierze lub kartonie specjalnych wgnieceń które mają za zadanie ułatwienie, a właściwie umożliwienie, odpowiedniego zgięcia kartonu lub kartki.

Gramatura

to ciężar jednego metra kwadratowego wyrobu papierniczego (bibułki, papieru, kartonu, tektury) wyrażony w gramach.

Format netto

jest to format po obcięciu – rozmiar gotowego wyrobu poligraficznego (np. czasopisma, książki), podawany jako iloczyn długości i szerokości stron stanowiących blok wkładu.